June 13, 2024 in บทความ

โรงงานผลิตเครื่องดื่ม oem

โรงงานหลักชัย เราเป็น โรงงานผลิตเครื่องดื่ม oem ด้วยประสบการณ์กว่า 15ปี สำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่กำลังมองหาที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการลงทุนด้านอุตสาหกรรมการผลิตน้ำดื่ม กาแฟ และทำการตลาดเครื่องดื่มโดยตรง โทรสอบถาม 064-1421421

ขั้นตอน การผลิตเครื่องดื่ม ทั่วๆไป

 1. การวางแผนและการออกแบบผลิตภัณฑ์
  • การประชุมและการวางแผน: ลูกค้าพบกับผู้ผลิตเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวคิดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์
  • การออกแบบสูตร: นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตจะทำการออกแบบสูตรตามความต้องการของลูกค้า
  • การทดสอบรสชาติและคุณภาพ: การทดสอบสูตรเครื่องดื่มเพื่อให้ได้รสชาติและคุณภาพที่ตรงตามความต้องการ
 2. การจัดหาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
  • การคัดเลือกวัตถุดิบ: ผู้ผลิตจะจัดหาวัตถุดิบคุณภาพสูง เช่น น้ำตาล สารให้ความหวาน สีสังเคราะห์ หรือธรรมชาติ
  • การออกแบบบรรจุภัณฑ์: ลูกค้าและผู้ผลิตจะร่วมกันออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจและตรงตามมาตรฐานของตลาด
 3. การผลิตและบรรจุ
  • การเตรียมวัตถุดิบ: วัตถุดิบจะถูกเตรียมและผสมตามสูตรที่ออกแบบไว้
  • การพาสเจอร์ไรส์: การพาสเจอร์ไรส์เพื่อฆ่าเชื้อโรคและยืดอายุการเก็บรักษา
  • การบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์: เครื่องดื่มจะถูกบรรจุลงในกระป๋องหรือขวดตามที่กำหนด
  • การติดฉลาก: การติดฉลากแบรนด์ของลูกค้าลงบนบรรจุภัณฑ์
 4. การตรวจสอบคุณภาพ
  • การตรวจสอบการผลิต: การตรวจสอบความสะอาดและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน
  • การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
 5. การจัดส่งและการกระจายสินค้า
  • การบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่ง: การบรรจุผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปลงในกล่องหรือพาเลทเพื่อการขนส่ง
  • การจัดส่งสินค้า: จัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังคลังสินค้าหรือร้านค้าของลูกค้า

 
By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree
Facebook
YouTube
Instagram