web counter
EnglishThai
โรงงานรับผลิตเครื่องดื่ม oem พัฒนาสูตรการผลิตเครื่องดื่ม และรับผลิตเครื่องดื่ม oem ครบวงจร
064-1421421

บริการของเรา

บริการของเรา

“เราตอบโจทย์ได้อย่างดีที่สุด สำหรับผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบัน”

ประเภทการให้บริการของเรา

Maps

Contact Us

บริการทุกกระบวนการโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องจักร ซ่อมบำรุง ใบอนุญาต เงินลงทุน
90/3 หมู่ 5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
064-1421421
contact@lakchai.in.th, lakchai.in.th@gmail.com
เพิ่มเพื่อน

หรือ Add id Line: @lakchai

page-14
Scroll Up