ความสำเร็จของคุณ คือหลักชัยของเรา

ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี ในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มและน้ำผลไม้ OEM ตลอดจนการกระจายสินค้าของกลุ่มโรงงานผู้ผลิต ไปสู่ลูกค้าในท้องตลาด

เราเป็นผู้รับจ้างผลิตที่มีความชำนาญในการรับผลิตเครื่องดื่ม ,รับผลิตอาหาร รวมถึงบริการด้านสูตรการผลิต จึงทำให้คุณเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เรามีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิต การเลือกใช้เครื่องจักร จึงทำให้เราตระหนักถึงปัญหาที่จะส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่กำลังมองหาที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการลงทุนด้านอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มโดยตรง เราพร้อมที่จะมอบบริการที่ครบสมบูรณ์แบบ ในการเริ่มลงทุนอย่างมีแบบแผนที่ชัดเจน เพื่อช่วยให้ท่านก้าวเดินไปบนเส้นทางธุรกิจ ถึงเป้าหมายหลักชัยที่ได้มุ่งหวังไว้ ด้วยความสุข ความสำเร็จ ยั่งยืน

“เราช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว”

We help you open the door to success

 

Business Cafe แห่งแรกในประเทศไทย

เราได้จัดเตรียมบริการไว้สำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาสินค้าและการบริการจากผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ในด้านการลงทุนในตลาดอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อสร้างรายได้ให้กับการลงทุนในธุรกิจการบริหารจัดการโรงงาน ตั้งแต่การวางแผนธุรกิจ ออกแบบสินค้า จัดหาเครื่องจักรสร้างธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้น การกระจายสินค้าเข้าสู่ท้องตลาด และการสร้างผลกำไรในเวลาอันสั้น ภายใต้งบประมาณ และเวลาที่จำกัด อันเนื่องจากการแข่งขันกันอย่างดุเดือดในท้องตลาดมีธุรกิจเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องทุกๆวัน เรามีผู้เชี่ยวชาญ และช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ ช่วยให้การดูแลบำรุงรักษา ใช้งานเครื่องจักรได้อย่างคุ้มค่า ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

เครื่องจักรในการผลิต

จำหน่ายเครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม พร้อมให้ความรู้-คำแนะนำ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ

บริการซ่อมบำรุง

จำหน่ายเครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม พร้อมให้ความรู้-คำแนะนำ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ

lakchai.in.th_machineaee

บริการสูตรการผลิต

บริการที่สำคัญสูงสุดสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม คือ ความปลอดภัย คุณจะได้รับความเชื่อมั่นจากบริการของเรา ด้วยทีม R&D ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์อาหาร ตลอดจนด้านโภชนาการ สาธารสุข เราเตรียมความพร้อมที่จะช่วยสร้างรสชาด สร้างสินค้าจัดสรรวัตถุดิบของคุณ ให้เข้าสู่กระบวนการผลิตที่สะอาด ปลอดภัย ออกสู่ผู้บริโภค ด้วยต้นทุนที่สามารถควบคุมได้

ใบอนุญาตการผลิต

หัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน เช่น GMP, อย. เป็นต้น

รับจ้างผลิตเครื่องดื่ม รับผลิตอาหาร (OEM-ODM)

รับผลิตเครื่องดื่ม-รับผลิตอาหาร / บริการพัฒนาสูตรเครื่องดื่ม / ยื่นจดใบอนุญาต และการรับรองมาตรฐานการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

รับจ้างผลิตสินค้าประเภทเครื่องดื่ม และอาหาร ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด (OEM) โดยใช้บริการครบวงจรของเรา ได้แก่ บริการรับผลิตเครื่องดื่ม ,รับผลิตอาหาร รวมถึงบริการเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วย

บริการรับจ้างผลิตเครื่องดื่มและอาหาร  ที่มีรูปแบบการพัฒนาดีไซน์สินค้าได้เอง (ODM) ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ด้วยดีไซน์ เราพร้อมให้บริการลูกค้าทั้ง Exclusive และ non exclusive พร้อมคำแนะนำจากประสบการณ์ของเรา

Business Cafe แห่งแรกในประเทศไทย

เราได้จัดเตรียมบริการไว้สำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาสินค้าและการบริการจากผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ในด้านการลงทุนในตลาดอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อสร้างรายได้ให้กับการลงทุนในธุรกิจการบริหารจัดการโรงงาน ตั้งแต่การวางแผนธุรกิจ ออกแบบสินค้า จัดหาเครื่องจักรสร้างธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้น การกระจายสินค้าเข้าสู่ท้องตลาด และการสร้างผลกำไรในเวลาอันสั้น ภายใต้งบประมาณ และเวลาที่จำกัด อันเนื่องจากการแข่งขันกันอย่างดุเดือดในท้องตลาดมีธุรกิจเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องทุกๆวัน เรามีผู้เชี่ยวชาญ และช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ ช่วยให้การดูแลบำรุงรักษา ใช้งานเครื่องจักรได้อย่างคุ้มค่า ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

บริการซ่อมบำรุง

จำหน่ายเครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม พร้อมให้ความรู้-คำแนะนำ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ

เครื่องจักรในการผลิต

จำหน่ายเครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม พร้อมให้ความรู้-คำแนะนำ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ

บริการสูตรการผลิต

บริการที่สำคัญสูงสุดสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม คือ ความปลอดภัย คุณจะได้รับความเชื่อมั่นจากบริการของเรา ด้วยทีม R&D ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์อาหาร ตลอดจนด้านโภชนาการ สาธารสุข เราเตรียมความพร้อมที่จะช่วยสร้างรสชาด สร้างสินค้าจัดสรรวัตถุดิบของคุณ ให้เข้าสู่กระบวนการผลิตที่สะอาด ปลอดภัย ออกสู่ผู้บริโภค ด้วยต้นทุนที่สามารถควบคุมได้

ใบอนุญาตการผลิต

หัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน เช่น GMP, อย. เป็นต้น

One Stop Service

วางแผนการทำตลาดให้ธุรกิจของคุณครบวงจร

เราได้จัดเตรียมบริการ ไว้สำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาสินค้าและการบริการ จากผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ในด้านการลงทุนในตลาดอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม การกระจายสินค้าเข้าสู่ท้องตลาด เพื่อสร้างยอดขาย รายได้ ให้กับการลงทุนในธุรกิจการบริหารจัดการโรงงาน ตั้งแต่การวางแผนธุรกิจ ออกแบบสินค้า จัดหาเครื่องจักรสร้างธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงสร้างผลกำไร ในเวลาอันสั้น ภายใต้งบประมาณ และเวลาที่จำกัด อันเนื่องจากการแข่งขันกันอย่างดุเดือดในท้องตลาดมีธุรกิจเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องทุกๆวัน เรามีผู้เชี่ยวชาญ และช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร ที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ ช่วยให้การดูแลบำรุงรักษา ใช้งานเครื่องจักรได้อย่างคุ้มค่า ยาวนาน ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

ทุกสิ่งครบครัน เรามุ่งมั่นให้บริการ

บริการที่คุณมั่นใจได้ เราพร้อมให้บริการแบบครบวงจร (One Stop Service) หัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวสู่หลักชัยอย่างยั่งยืน